Karta Dużej Rodziny

 

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czastarach informuje wszystkie rodziny wielodzietne tzn. rodziny, w których rodzic (rodzice) lub małżonek rodzica mają na utrzymaniu co najmniej troje dzieci o możliwości przyznania Karty Dużej Rodziny. Karta jest dokumentem umożliwiającym korzystanie z katalogu oferty kulturalnej, rekreacyjnej oraz komunikacji publicznej na terenie całego kraju . Wykaz podmiotów oferujących zniżki można znaleźć pod adresem: www.rodzina.gov.pl Zakładka: Duża Rodzina.
Prawo do korzystania z programu przysługuje niezależnie od dochodu rodziny wielodzietnej.
Wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny można pobrać, a następnie złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej ( pokój nr 2 ). Wniosek dostępny jest również w załączniku poniżej.

  

 

Wniosek o przyznanie Karty Dużej Rodziny

 

 

karta

 

Szczegółowych informacji można uzyskać ponadto pod numerami telefonów:

627843112 lub 627846470.

 

 

 

Jak zostać partnerem karty dużej rodziny 

 

 

 

 

 

  

Kierownik Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Czastarach

/Ewa Wieczorek/