Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest

 wfoslogoDofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2016r”. W dniu 30.11.2016 r. Gmina Czastary podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2016 r”.Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Czastary na realizację w/w zadania dotację w wysokości do 8.681,00 zł.

http://www.wfosigw.lodz.pl/


 

 

usuwamy azbest

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Czastary ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie 

zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

 

Uchwała Rady Gminy

Wniosek


 

wfoslogoDofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2015r”. W dniu 24.09.2015r. Gmina Czastary podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2015r”. Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Czastary na realizację w/w zadania dotację w wysokości do 17.068,00 zł.

  


 

usuwamy azbest

 

O G Ł O S Z E N I E 

Wójt Gminy Czastary ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie 

zadania z zakresu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

 

Uchwała Rady Gminy

Wniosek

 


 

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska

wfoslogo

Dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi na „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2014r” W dniu 29.10.2014r. Gmina Czastary podpisała umowę z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi  na dofinansowanie realizacji zadania pn.: "„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czastary w 2014r”.

Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi przyznał Gminie Czastary na realizację w/w zadania dotację w wysokości do 33 170,00 zł.