Rady Sołeckie:


Czastary I

SOŁECTWO CZASTARY I Liczba mieszkańców sołectwa: 487
RADA SOŁECKA:
Sołtys Leszek Jasiński
Członek Rady Sołeckiej Sabina Miklaszewska
Członek Rady Sołeckiej Jarosław Chałupka
Członek Rady Sołeckiej Jan Wiśniewski
 
Czastary II

SOŁECTWO CZASTARY II Liczba mieszkańców sołectwa: 503
RADA SOŁECKA:
Sołtys Lucyna Naciskała
Członek Rady Sołeckiej Leszek Kapral
Członek Rady Sołeckiej Tadeusz Lis
Członek Rady Sołeckiej Tadeusz Ostrycharz
Członek Rady Sołeckiej Henryk Sadowy
 
Jaworek

SOŁECTWO JAWOREK Liczba mieszkańców sołectwa: 134
RADA SOŁECKA:
Sołtys Agata Bura
Członek Rady Sołeckiej Stanisław Urbanek
Członek Rady Sołeckiej Anna Szwed
Członek Rady Sołeckiej Robert Górecki
 

Józefów

SOŁECTWO JÓZEFÓW Liczba mieszkańców sołectwa: 208
RADA SOŁECKA:
Sołtys Teresa  Pieprzyk
Członek Rady Sołeckiej Jerzy Sikorski
Członek Rady Sołeckiej Wanda Krawiec
Członek Rady Sołeckiej Krystyna Polańska
Członek Rady Sołeckiej Kazimierz Stempczyński
 

Kniatowy

SOŁECTWO KNIATOWY Liczba mieszkańców sołectwa: 323
RADA SOŁECKA:
Sołtys Mirosława Rzeźnicka
Członek Rady Sołeckiej Jacek Krawczyk
Członek Rady Sołeckiej Jarosław Syguła
Członek Rady Sołeckiej Artur Juszczak
Członek Rady Sołeckiej

Jan Ryng

 

Kąty Walichnowskie

SOŁECTWO KĄTY WALICHNOWSKIE Liczba mieszkańców sołectwa: 458
RADA SOŁECKA: 
 Sołtys  Anna Karbowiak – Kamyk
 Członek Rady Sołeckiej  Krzysztof Strzelczyk
 Członek Rady Sołeckiej  Honorata Honcel
 Członek Rady Sołeckiej  Krzysztof Łuczak
 Członek Rady Sołeckiej  Agnieszka Strzała

Krajanka

SOŁECTWO KRAJANKA Liczba mieszkańców sołectwa: 222
RADA SOŁECKA:
Sołtys Krzysztof Ciepły
Członek Rady Sołeckiej Grzegorz Wojewoda
Członek Rady Sołeckiej Roman Ciećka
Członek Rady Sołeckiej Kazimierz Ciura
Członek Rady Sołeckiej Zbigniew  Furman

Parcice

SOŁECTWO PARCICE Liczba mieszkańców sołectwa: 590
RADA SOŁECKA:
Sołtys Agnieszka Biedal
Członek Rady Sołeckiej Henryk Wysocki
Członek Rady Sołeckiej Anna Kowalik
Członek Rady Sołeckiej Anna Zagórna
Członek Rady Sołeckiej Sylwia Rzeźnicka
 
Przywory

SOŁECTWO PRZYWORY
Liczba mieszkańców sołectwa: 186
RADA SOŁECKA:
Sołtys Andrzej Galiński
Członek Rady Sołeckiej Piotr Szukalski
Członek Rady Sołeckiej Ryszard Czesny
Członek Rady Sołeckiej Zygmunt Chmielkowski
Członek Rady Sołeckiej Elżbieta Jagieła
 

Radostów

SOŁECTWO RADOSTÓW Liczba mieszkańców sołectwa: 614
RADA SOŁECKA:
Sołtys Joanna Maciejewska
Członek Rady Sołeckiej Bożena Grzegorzek
Członek Rady Sołeckiej Walenty Skał
Członek Rady Sołeckiej Wiesława Krzywańska
 


Krzyż

SOŁECTWO KRZYŻ
Liczba mieszkańców sołectwa: 325
RADA SOŁECKA:
Sołtys Karolina Maniak
Członek Rady Sołeckiej Dawid Nowak
Członek Rady Sołeckiej Tatiana Werbicka
Członek Rady Sołeckiej Zygmunt Piec