Komisje


 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy

Przewodnicząca Komisji

Wypych Rafał Paweł

Członek komisji

Honcel Honorata Agnieszka

Członek komisji 

Owczarek Aldona Alfreda


 
Komisja Rozwoju Gospodarczego, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Przewodniczący Komisji
 
Ciećka Adam

Zastępca Przewodniczącego
 

Ferdynus Teresa Ewa


Członek komisji 
 

Benedykt Ciach


Członek komisji 
 

Maciejewska Joanna Jadwiga


Członek komisji 
 

Siedlecki Ireneusz


Członek komisji 
 

Siedlecki Jarosław Ryszard


Członek komisji 
 

Tomczak Roman

 


 
Komisja Oświaty, Kultury, Zdrowia i Pomocy Społecznej

Przewodnicząca Komisji
 
Andrzej Łytkowski

Zastępca Przwodniczącej komisji

Wypych Rafał Paweł


Członek komisji 
 
Górecki Dariusz Grzegorz

Członek komisji 
 

Honcel Honorata Agnieszka


Członek komisji 

Kubacki Jarosław Józef


Członek komisji 

Miler Elżbieta

Członek komisji

Owczarek Aldona Alfreda