Wykaz Sołectw i Sołtysów

Sołectwa będące jednostkami pomocniczymi gminy są bardzo ważnymi ogniwami w strukturach samorządowych. Do zadań sołectwa należy udział w rozpatrywaniu spraw socjalno-bytowych, kulturalnych, sportu, wypoczynku i innych związanych z miejscem zamieszkania, organizowanie wspólnych prac na rzecz miejsca zamieszkania, tworzenie pomocy sąsiedzkiej, sprawowanie kontroli społecznej nad działalnością jednostek organizacyjnych związanych z warunkami życia na wsi, współpraca z radnymi z terenu sołectwa. Szczegółową organizację i tryb działania sołtysa i rady sołeckiej określa statut sołectwa.

Mapka

mapa-solectw

W skład Gminy Czastary wchodzi 11 sołectw:

1. Czastary I
2. Czastary II
3. Jaworek
4. Józefów
5. Kąty Walichnowskie
6. Kniatowy
7. Krajanka
8. Krzyż
9. Parcice
10. Przywory
11. Radostów

 

 

s-czastaryI-jasinski

Leszek Jasiński sołtys sołectwa Czastary I

 

s-czastaryII-naciskala
Lucyna Naciskała sołtys sołectwa Czastary II

 

s-jaworek

Agata Bura sołtys sołectwa Jaworek

 

 s-jozefow-pieprzyk

Teresa Pieprzyk sołtys sołectwa Józefów

s-katy

Anna Karbowiak - Kamyk sołtys sołectwa Kąty Walichnowskie

 

s-kniatowy

Mirosława Rzeźnicka sołtys sołectwa Kniatowy

 s-krajanka-cieply

Krzysztof Ciepły sołtys sołectwa Krajanka

s-krzyzmaniak

Mariola Maniak sołtys sołectwa Krzyż 

 

s-parcice-biedal

Agnieszka Biedal sołtys sołectwa Parcice

s-przyworygalinski

Andrzej Galiński sołtys sołectwa Przywory

r-s-radostow-maciejewska
Joanna Maciejewska sołtys sołectwa Radostów