Lokalizacja

Gmina Czastary położona jest w południowo – wschodniej części województwa łódzkiego w powiecie wieruszowskim.Współrzędne geograficzne: (51,26 N ; 18,32 E) Graniczy z gminami takimi jak: Łubnice, Biała, Sokolniki, Bolesławiec. Pod względem geograficznym jest to część Niziny Środkowo-Wielkopolskiej ( Nizina Środkowo-Warciańska ), w mezoregionie Wysoczyzny Wieruszowskiej zwanej Wyżyną Bolesławiecką. Jest to obszar przejściowy miedzy Wzgórzami Ostrzeszowskimi a Wyżyną Wieluńską. Obszar Gminy Czastary zajmuje powierzchnię 6267 ha. Administracyjne podzielona jest na 11 sołectw, w skład których wchodzi 11 wsi sołeckich oraz 15 miejscowości o charakterze przysiółków. Wiodącą jednostką osadniczą jest wieś Czastary, będąca ośrodkiem gminnym. Do ważniejszych jednostek osadniczych uzupełniających ośrodek podstawowy należą wsie: Józefów, Kąty Walichnowskie, Parcice i Radostów. W strukturze funkcjonalnej dominującą rolę pełni wieś Czastary, będąca podstawowym ośrodkiem rozwoju o wyspecjalizowanej funkcji administracyjnej, obsługi rolnictwa i funkcji usługowej. 


mapka gminy