Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach.

pobraneZgodnie z „Wytycznymi dotyczącymi znakowania Zadań dofinansowanych ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi” informujemy:

Nazwa zadania: "Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Parcicach". Dotacja ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi: 

194 320,00 zł
Pożyczka ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:
194 320,00 zł
Całkowity koszt zadania:
437 217,25 zł
Zakres prac obejmował między innymi: ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, ocieplenie stropodachu starej części budynku, ocieplenie stropodachu nowej części budynku, wymiana okien i drzwi zewnętrznych, modernizację instalacji grzewczej. Dzięki realizacji inwestycji dofinasowanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi zdecydowanie poprawi się estetyka elewacji frontowej budynku, a co najważniejsze zmniejszy się zużycie energii potrzebnej do ogrzania budynku szkoły.

 

20161129_09...
20161129_092506 20161129_092506
20161129_09...
20161129_092423 20161129_092423
20161129_09...
20161129_092554 20161129_092554