Rozpoczęcie roku szkolnego w placówkach oświatowych Gminy Czastary

indeks Upłynęły słoneczne wakacje, skończył się czas beztroskiego, błogiego wypoczynku, zabrzmiał pierwszy dzwonek. Rozpoczyna się rok szkolny 2016/2017 - czas pracy i nauki, zdobywania wiedzy i nowych doświadczeń. Kolejny rok poznawania otaczającego nas świata, rozwijania zainteresowań, poszukiwania dalszej drogi rozwoju. Uczniowie, grono pedagogiczne i rodzice po raz kolejny podejmą trud kształtowania charakterów, rozwijania wiedzy i umiejętności, a pracownicy oświaty tworzenia właściwych warunków do nauki i pracy. 1 września 2016 r. naukę we wszystkich typach szkół w całej Polsce podejmuje około 4 626 tys. dzieci

i młodzieży oraz 383 tys. osób dorosłych, w ok. 28,5 tys. szkołach dla dzieci i młodzieży i 3,8 tys. szkół dla dorosłych. Według szacunkowych danych Ministerstwa Edukacji Narodowej liczba uczniów w klasie I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2016/2017 wyniesie ok. 210 tys., w tym około 74 tys. sześciolatków (około 18%). oraz 136 tys. 7 latków, w tym 45 tys. kontynuujących naukę w klasie I, którzy w roku szkolnym 2015/2016 rozpoczęli naukę jako sześciolatkowie. Ponad 80% dzieci sześcioletnich (około 340 tys.) pozostanie w przedszkolu. W sumie w wychowaniu przedszkolnym będzie uczestniczyło ok. 1 350 tys. dzieci. Natomiast od nowego roku szkolnego 2016/2017 pracę podejmie ok. 670 tys. nauczycieli. W gminie Czastary w roku szkolnym 2016/2017 liczba uczniów w poszczególnych placówkach oświatowych kształtuje się następująco:
Szkoła Podstawowa w Czastarach – 146 uczniów
Szkoła Podstawowa w Parcicach – 47 uczniów
Oddział przedszkolny w Parcicach - 25 przedszkolaków
Szkoła Podstawowa w Radostowie – 18 uczniów
Publiczne Gimnazjum w Czastarach – 138 uczniów
Publiczne Samorządowe Przedszkole w Czastarach – 50 przedszkolaków
Punkt Przedszkolny w Kątach Walichnowskich – 42 przedszkolaków
Punkt Przedszkolny w Radostowie – 22 przedszkolaków
1 września to dla dzieci w całym kraju czas powrotu do szkoły. Nie inaczej jest też w naszej gminie co możemy zobaczyć własnym okiem przeglądając poniżej zamieszczoną galerię zdjęć z rozpoczęcia nowego roku szkolnego 2016/2017 w placówkach oświatowych gminy Czastary.

img_2969
img_2969 img_2969
sam_1127
sam_1127 sam_1127
img_2965
img_2965 img_2965
img_2972
img_2972 img_2972
img_2970
img_2970 img_2970
sam_1126
sam_1126 sam_1126
img_2964
img_2964 img_2964
sam_1128
sam_1128 sam_1128
sam_1125
sam_1125 sam_1125
img_2966
img_2966 img_2966
img_2967
img_2967 img_2967
img_2968
img_2968 img_2968
img_2971
img_2971 img_2971
img_2973
img_2973 img_2973