Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Ksiądz Bolesław Stradowski

czwartek, 06 kwietnia 2017

W dniu dzisiejszym  Urząd Gminy Czastary odwiedził Pan Krzysztof Słonina Wójt Gminy Kije oraz Pan Andrzej Żądło – dyrektor „ KASZTELANI:- kijowskiego domu kultury. Gospodarzami spotkania był Wójt Gminy Czastary Pan Dariusz Rejman, Proboszcz Parafii pod wezwaniem Najświętszej Marji Panny w Czastarach ks. Jacek Kalferszt oraz dyr. Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach Aleksandra Ostrycharz.

Wizyta związana była z osobą księdza  Bolesława Stradowskiego, pochodzącego właśnie z Gminy Kije, proboszcza parafii w Czastarach, który to posługę duszpasterską sprawowaną  w latach 1939 -1940 opłacił życiem zastrzelony przez Niemca Fritza Banderowskiego na czastarskiej plebani. Goście odwiedzili Kościół Parafialny w Czastarach gdzie znajduje się pamiątkowa tablica oraz ostateczne miejsce pochowku Księdza Stradowskiego na Cmentarzu Parafialnym w Czastarach. Władze samorządowe i kościelne Gminy Kije  pragną pierwszego maja uczcić pamięć Księdza Bolesława Stradowskiego odsłaniając pamiątkową tablicę w miejscowości której pochodził bohaterski kapłan.

……  „  Trumna dla proboszcza.

    Około 6 rano 21 maja 1940 r. do pokoju proboszcza wtargnęło czterech uzbrojonych Niemców. W tym samym czasie czastarski wójt otrzymał rozkaz dostarczenia w ciągu pół godziny drewnianej skrzyni o wymiarach 150 na 60 cm, z prostym deklem i niedobitymi na rogach gwoździami. Zaufany człowiek miał czekać ze skrzynią przed posterunkiem na dalsze rozkazy. Około 7.30 na plebanii rozległy się trzy strzały. Ci, którzy je słyszeli, domyślili się od razu, że zamordowano księdza. Wkrótce jeden z policjantów wybiegł ze środka i zabrał od woźnicy pakę, z którą wrócił na plebanię. Niemcy wepchnęli ciało kapłana do skrzyni, zabili gwoździami,i i załadowali na wóz. Przywołano woźnicę i rozkazano mu jechać na cmentarz. Dwóch uzbrojonych zbirów szlo pieszo za wozem, a z prowizorycznej trumny zbitej naprędce z nieoheblowanych desek ściekała niezakrzepła jeszcze krew……1”


1 fragment artykułu „ Przeznaczeni na zagładę”  Nasza Arka nr 4 z 2015 roku ( dane pochodzą z archiwum parafii w Czastarach )
 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania