< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

poniedziałek, 21 października 2019

Jubileusz długoletniego pożycia małżeńskiego

 

17 października 2019 roku w Gminie Czastary świętowaliśmy Gody Małżeńskie. Niełatwo jest wyrazić słowami podziw i szacunek dla wspólnej, 50 i 60 – letniej drogi dwojga ludzi, którzy mimo odmiennych charakterów, różnicy zdań, pasji, marzeń i oczekiwań idą razem przez życie. Niekiedy czule objęci, niekiedy milczący podczas cichych dni. Zawsze jednak razem, dając świadectwo, że miłość przezwycięża wszystkie przeszkody i trudności. Pół wieku wspólnego kroczenia przez życie zasługuje na prawdziwe fetowanie!

Złote Gody odchodziło 8 par małżeńskich z terenu Naszej Gminy:

  • Sabina i Stafan Maternowscy

  • Rozalia i Julian Wiewiórowie

  • Alina i Henryk Orłowscy

  • Stanisława i Jerzy Dębowscy

  • Teresa i Jan Szczepańscy

  • Genowefa i Mirosław Jasiccy

  • Janina i Tadeusz Mielczarkowie

  • Kazimiera i Czesław Sygułowie

 

Na szczególne wyróżnienie zasługują 2 pary, które obchodziły Diamentowe Gody. A są to Państwo:

  • Wanda i Stanisław Nowakowie

  • Krystyna i Hieronim Walowie

 

Uroczystego aktu dekoracji medalami przyznanymi postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonał Wójt Dariusz Rejman. W uroczystości uczestniczył również Starosta Wieruszowski Andrzej Szymanek, Przewodniczący Rady Gminy Marek Dudka, Sekretarz Gminy Bożena Bak, Kierownik USC Barbara Łuźniak oraz zaproszeni pracownicy Urzędu Gminy.

Jubilaci otrzymali życzenia, pamiątkowe statuetki, dyplomy oraz kwiaty. Ich małżeńska codzienność, pracowitość, trud i poświęcenie stały się sprawą wagi państwowej. Ten szczególny jubileusz jest dowodem na to, jak ważna jest miłość i bliskość drugiej osoby. Te wspólne przeżyte 50 lub 60 lat to symbol wierności i miłości rodzinnej, to dowód wzajemnego zrozumienia i istoty związku małżeńskiego. Jest to również wspaniały przykład dla młodego pokolenia na to, że miłość nie jest pustym słowem, że naprawdę warto razem iść przez życie, wspólnie cieszyć się sukcesami i wspólnie pokonywać trudności.

Ten wyjątkowy dzień na długo pozostanie w pamięci uczestników uroczystości.

Złotym i Diamentowym Jubilatom życzymy dalszych szczęśliwych lat, pełnych zdrowia i spokoju!

 

 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8202491