Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

„IV Czastarska Piątka” - Dziękujemy!!!

czwartek, 10 sierpnia 2017


„IV Czastarska Piątka” - Dziękujemy!!!

    W sobotę 5 sierpnia 2017 roku w Czastarach, w trakcie dwudniowego festynu z okazji „27 Dni Czastar”, odbyła się czwarta już edycja biegów ulicznych „IV Czastarska Piątka”. W zawodach wystartowało 149 zawodników z całej Polski ( między innymi z Warszawy, Wrocławia, Katowic, Opola) oraz dwóch z Francji. Impreza odbyła się dzięki wsparciu Towarzystwa Przyjaciół Czastar, Gminy Czastary, Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach, Gminnego Klubu Sportowego Czastary oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach. Mnóstwo pracy w przygotowanie i przeprowadzenie zawodów włożyli członkowie w/w stowarzyszeń, pracownicy w/w instytucji oraz uczniowie Publicznego Gimnazjum w Czastarach. Trasę biegu zabezpieczali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie i druhowie OSP Czastary.
Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za wsparcie i pracę przy organizacji zawodów!!!
Dziękujemy również mediom za ciągłe informowanie czytelników-słuchaczy o naszym biegu!!!
Zawody miały świetną frekwencję. W biegu głównym OPEN na dystansie 5000m wystartowało 115 zawodników. Mocną reprezentację stworzyli mieszkańcy gminy Czastary – 19 zawodników. Wyniki wszystkich kategorii można zobaczyć na stronie: 

http://live.ultimasport.pl/588/index.php?site=results
- firmy, która profesjonalnie obsługiwała pomiar czasu na naszych zawodach.
  

 Zdjęcia z zawodów można obejrzeć na stronie:
https://drive.google.com/open?id=0BzVaVEZ2pNxhekdwTlVZR1dOY1k
Największe podziękowania należą się jednak wszystkim zawodnikom biorącym udział w zawodach – bez Was nie byłoby tej wspaniałej sportowej imprezy!!! Już po raz czwarty stworzyliście Państwo niezapomnianą atmosferę i zainspirowaliście nas do pracy za rok.

                                    DZIĘKUJEMY SERDECZNIE!!!!
                                    ORGANIZATORZY 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Edyta Tomala - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania