< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Dzień Działacza Kultury

piątek, 21 czerwca 2019

To był Wyjątkowy!!!  wieczór w Gminnym Ośrodku Kultury  w Czastarach. 
W gorące czerwcowe popołudnie grupy działające przy gminnym Ośrodku zaprezentowały swoje umiejętności na najwyższym poziomie. Koncert rozpoczęła Czastarska Orkiestra Dęta która pod kierownictwem Kapelmistrza Pana Tadeusza Pietras zachwyciła wszystkich  montażem słowno -  muzycznym przedstawiła „ Życie muzyką malowane”.  Nie mniej porywający okazał się występ instruktora gry na bębnach afrykańskich Pana Szymona Kokocińskiego który w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzi warsztaty bębniarskie. Bardzo dynamiczny i pełen wdzięku popis taneczny w wykonaniu dziewczynek z grupy tanecznej Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach prowadzonych przez Panią Iwonę Olek- Faryś rozkołysał przybyłych gości i wprowadził ich w prawdziwie  wakacyjny nastój. Czastarski chór Con Grazia  kierowany przez Pana Sebastiana Sikorę wraz z Chórem Trzeciego Wieku z Wieruszowa pod batutą Pana Mariusza Musiała  i Chórem Melodia z Wielunia pod kierownictwem Pana Jana Sarnowskiego przygotowali prawdziwą ucztę dla melomanów. Wisieńką na torcie było wspólne- wykonanie  przez wszystkich chórzystów szlagieru „Hej bystra woda”  Na zakończenie na wszystkich czekał wyśmienity poczęstunek przygotowany przez członków Czastarskiego Chóru Con Grazia. Całe wydarzenie przebiegło w niewątpliwie uroczej i przemiłej atmosferze. Obecny na Dniu Działacza Kultury Wójt Gminy Czastary Pan Dariusz Rejman podziękował  WSZYSTKIM którzy włożyli niezmierzone pokłady pracy i serca zarówno w organizację tego wyjątkowego widowiska ale przez cały ostatni sezon artystyczny nie żałowali serca, czasu i zaangażowania  w działalność  Gminnego Ośrodka Kultury i życie czastarskiej kultury. 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8192397