< >
Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

APEL WÓJTA GMINY CZASTARY DO MIESZKAŃCÓW

wtorek, 24 marca 2020

Szanowni Państwo, sytuacja związana z rozwojem koronawirusa w Polsce wymaga od nas szczególnego poświęcenia, dyscypliny, odpowiedzialności oraz otwartości serca na potrzeby innych, zwłaszcza ludzi starszych, samotnych oraz chorych.

Miejmy nadzieję, że będzie to okres przejściowy, ale w obecnym czasie musimy wykazać się pełną odpowiedzialnością za zdrowie nasze, naszych bliskich, krewnych i innych mieszkańców. Zachowanie spokoju, rozsądku i odpowiedzialności to jeden z elementów prowadzących do sukcesu w walce z rozprzestrzenianiem się choroby wywołanej przez koronawirusa. Dlatego słuchajmy w radiu, czy telewizji komunikatów odpowiednich służb medycznych, sanitarnych oraz innych i bezwzględnie stosujmy się do ich zaleceń. Nie powtarzajmy niesprawdzonych wiadomości oraz starajmy się zachować opanowanie i spokój. Jeżeli wszystkie służby zalecają pozostanie w domu, unikanie dużych skupisk ludności, zachowanie odległości od ludzi którzy kaszlą lub kichają, to stosujmy się do tych zaleceń. Nie bez przyczyny zostały zawieszone zajęcia w placówkach oświatowych, ma to służyć powstrzymaniu w rozprzestrzenianiu się wirusa. Zatem apel kierowany jest również do ludzi młodych, którym mam nadzieję nie są obojętne losy babci, czy dziadka. Szanujmy własne zdrowie i zdrowie innych, zmuszonych z racji wykonywanego zawodu pójściem do pracy. Nie narażajmy ich, swoim nieodpowiedzialnym zachowaniem, na dodatkowy niepotrzebny stres. Dlatego ograniczmy do minimum wizyty w sklepach, urzędach, placówkach medycznych oraz innych instytucjach. Nadchodzą Święta, to okres radości z przyjazdów naszych bliskich z zagranicy, ale i okres wielkiego wyzwania i niepewności. W tej sytuacji wymagana jest szczególna dojrzałość i odpowiedzialność w postępowaniu. Obserwujmy nasz organizm, w razie jakichkolwiek niepewności nie kierujmy się osobiście do żadnej przychodni, a jedynie skontaktujmy się z najbliższą stacją SANEPIDU w Wieruszowie, bądź najbliższym oddziałem zakaźnym lub całodobową informacją - tel. 800 190 590

 

WÓJT GMINY CZASTARY

Dariusz Rejman

 

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
7416177