Informacje

Dnia 11 stycznia 2024 roku, złożony został przez Gminę Czastary wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o częściowe umorzenie pożyczki nr 48/OW/P/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r

20 czerwca 2024
Dnia 11 stycznia 2024 roku, złożony został przez Gminę Czastary  wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w Łodzi,  o częściowe umorzenie pożyczki nr 48/OW/P/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r

Dnia 11 stycznia 2024 roku, złożony został przez Gminę Czastary wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, o częściowe umorzenie pożyczki nr 48/OW/P/2017 z dnia 2 czerwca 2017 r.
Uchwałą Nr 10/II/2024 Rady Nadzorczej z dnia 22 lutego 2024 r. , Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi podjął decyzję o umorzeniu 40% w/w pożyczki, co stanowi kwotę 377 078,00 zł, wraz z należnymi odsetkami. Warunkiem umorzenia jest przeznaczenie kwoty 377 078,00 zł na realizację zadania o charakterze proekologicznym. Gmina Czastary wskazała w wyżej przywołanym wniosku inwestycję p.n. „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych na obiektach gminnych”, mając na celu wykonanie inwestycji, która polega na wytworzeniu ze źródeł odnawialnych energii elektrycznej. Dnia 14 maja 2024 r. podpisana została umowa pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi a Gminą Czastary o wskazująca szczegółowe warunki umorzenia. Inwestycja jest w trakcie realizacji. Przewidziany termin zakończenia zadania to 31 grudnia 2024 r.