< >
Tradycja
i nowoczesność

Wydarzenia

ZAPISY NA BIEGI ULICZNE „VI CZASTARSKA PIĄTKA”

sobota, 03 sierpnia 2019

ZAPISY NA BIEGI ULICZNE „VI CZASTARSKA PIĄTKA”

- OTWARTE!!!

Medal w kształcie mapy gminy Czastary otrzyma każdy kto ukończy bieg na dystansie 5km. Towarzystwo Przyjaciół Czastar zaprasza serdecznie wszystkich na szóstą edycję biegów ulicznych w Czastarach „VI Czastarska Piątka”.

Zawody odbędą się w sobotę 3 sierpnia 2019 roku w Czastarach w trakcie dwudniowego festynu z okazji „ 29 Dni Czastar 03-04 sierpnia 2019”.

Współorganizatorami biegu są: Gmina Czastary, Gminny Ośrodek Kultury w Czastarach, Gminny Klub Sportowy Czastary, Ochotnicza Straż Pożarna w Czastarach i Powiat Wieruszowski.

W ubiegłym roku w „Czastarskiej Piątce” wystartowało 209 zawodników. W biegu głównym na dystansie 5km, wystartowało 159 osób z całej Polski, między innymi z Bytomia, Katowic, Łodzi, Opola, Warszawy i Wrocławia. Mamy nadzieję, że w tym roku frekwencja nie będzie niższa.

Wzorem roku ubiegłego firma ULTIMASPORT zapewni elektroniczny pomiar czasu ze zwrotnymi chipami, a organizatorzy zapewniają wszystkim, którzy ukończą bieg, pamiątkowy medal.

W biegu głównym będzie dodatkowo przeprowadzona klasyfikacja dla kobiet (K40) i mężczyzn (M40) urodzonych w 1979 roku i starszych.

Również mieszkańcy gminy Czastary będą rywalizować w dodatkowych kategoriach dla kobiet i mężczyzn.

Zapisy możliwe tylko do 1 sierpnia na stronie internetowej:

www.zapisy.ultimasport.pl/zapisz/496


 

Wpisowe do biegu głównego wynosi 20zł - również do 1 sierpnia. Możliwe będą zapisy w dniu zawodów z wpisowym 30zł, pod warunkiem, że nie zostanie wyczerpany limit, jaki wprowadzili organizatorzy – 200 osób.

Zapisy do biegów młodzieżowych – nie obowiązuje opłata startowa - również do 1 sierpnia na stronie internetowej:

www.zapisy.ultimasport.pl/zapisz/495


 

Więcej informacji będzie się stopniowo pojawiało po świętach na stronie internetowej:

www.czastary.pl oraz na www.facebook.com/TowarzystwoPrzyjaciolCzastar

Zapraszamy i zachęcamy wszystkich serdecznie do udziału i kibicowania!!!

Towarzystwo Przyjaciół Czastar

 

 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8822361