Informacje

Inwentaryzacja budynku

12 czerwca 2024
Inwentaryzacja budynku

Inwentaryzacja budynku polega na zebraniu informacji dotyczących danego budynku potrzebnych z punktu widzenia utraty ciepła i emisji CO2. Inwentaryzacja składa się z danych dotyczących parametrów technicznych budynku i źródeł jego ogrzewania. Inwentaryzacja parametrów technicznych jest dobrowolna – nie jest ona ani wymagana ani zlecana przez Urząd Gminy.

Inwentaryzację można wykonać samodzielnie lub zamówić jej wykonanie przez stronę ceeb.gov.pl. W praktyce najczęściej wykonuje ją kominiarz, ponieważ może ona być realizowana podczas standardowej kontroli przewodów kominowych i wentylacyjnych. Jak i kiedy przeprowadzić inwentaryzację – ta decyzja należy do właściciela lub zarządcy budynku. Jeśli uzna on, że nie chce w trakcie przeglądu przewodów kominowych wypełniać inwentaryzacji parametrów technicznych budynku, wówczas może zlecić kominiarzowi jej pominięcie. W takiej sytuacji nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi kosztami. System CEEB na to pozwala i nie ma tu żadnych przeszkód. A zatem kominiarz może pominąć tę część inwentaryzacji i ukończyć przegląd oraz wystawić protokół.