Informacje

Gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Czastary

11 czerwca 2024
Gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Czastary

W niedziele 9 czerwca 2024 r. w miejscowości Krajanka odbyły się gminne zawody sportowo – pożarnicze jednostek OSP z terenu gminy Czastary.

Na starcie zawodów stanęły drużyny z jednostek: OSP Czastary, OSP Krajanka, OSP Parcice, OSP Kąty Walichnowskie.

Zawody nadzorowała komisja sędziowska na czele z sędzią głównym mł. bryg. Karolem Brylakiem
z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wieruszowie.

Wyniki uzyskane w zawodach strażackich:

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Męska:

1. OSP Krajanka

2. OSP Czastary

3. OSP Kąty Walichnowskie

4. OSP Parcice

Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza Damska:

1 OSP Czastary

2 OSP Parcice

Kobieca Drużyna Pożarnicza:

1. OSP Krajanka

2. OSP Kąty Walichnowskie

3. OSP Czastary

Męska Drużyna Pożarnicza Seniorzy:

1. OSP Czastary

2. OSP Krajanka

3. OSP Kąty Walichnowskie

4. OSP Parcice

Ponadto prezes OSP Parcice dh Zygmunt Chalupka – otrzymał puchar dla najstarszego członka biorącego aktywny udział w organizowanych zawodach sportowo-pożarniczych.

Puchary oraz medale wręczyli Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Czastarach i Wójt Gminy w jednej osobie Pan Dariusz Rejman wraz wiceprezesem Zarządu Gminnego Związku OSP RP Panem Grzegorzem Wojewodą oraz Panem Markiem Dudką - Przewodniczącym Rady Gminy Czastary.

Wójt podziękował organizatorom i jednostce OSP Krajnaka za przygotowanie zawodów oraz wszystkim uczestnikom za emocjonującą rywalizację i świetne widowisko.

Przeprowadzane zawody sprawdzają poziom wyszkolenia i umiejętności jednostek OSP. Przy okazji jest to sprawdzian własnych możliwości, poznanie swoich słabych stron, co pozwala w przyszłości przygotować się lepiej do prawdziwych działań przeciwpożarowych.

Nazwa

Opis