< >
Tradycja
i nowoczesność

Kultura

„VI Czastarska Piątka” - Dziękujemy!!!

piątek, 09 sierpnia 2019

VI Czastarska Piątka” - Dziękujemy!!!

W sobotę 3 sierpnia 2019 roku w Czastarach w trakcie dwudniowego festynu z okazji „29 Dni Czastar” odbyła się już szósta edycja biegów ulicznych „VI Czastarska Piątka”. W zawodach wystartowało 231 zawodników z całej Polski. To nowy rekord frekwencji!!! Składa się na niego rekordowy udział 59 dzieci w biegach młodzieżowych i rekordowy udział 172 zawodników w biegu OPEN 5km. To jednak nie koniec rekordów!!!

W biegu głównym OPEN na dystansie 5km wśród kobiet zwyciężyła, podobnie jak w ubiegłym roku, Danuta Piskorowska z Wrocławia, okraszając swój sukces rekordem trasy kobiet – 19min.21sek. Wśród mężczyzn zwyciężył Yuriy Blahodir. Tu jednak niepobity rekord trasy należy od 2017 roku do Norberta Piekielnego – 15min.45sek.

Wśród kobiet w rywalizacji K40 wygrała ponownie Magdalena Włodarczyk z Okalewa, a zwycięzcą klasyfikacji M40, został Tomasz Juszczak z Niemierzyna.

W kategorii „Gmina Czastary” najlepszymi okazali się –Jagoda Bieda z Czastar i Łukasz Wojnarowski z Parcic. Łukasz ustanowił również rekord gminy -18min.59sek. Rekord gminy kobiet na trasie 5km należy od 2018 roku do Agnieszki Lewandowskiej z Józefowa – 24min.20sek.
Wymieniona wcześniej Jagoda Bieda z Czastar, Marcin Pochroń z Wielunia oraz Marek Dudka z Parcic to trójka, która uczestniczyła we wszystkich sześciu edycjach „Czastarskiej Piątki”. Mamy jednak wielu przyjaciół, którzy biegali u nas pięć lub cztery razy. Należy do nich grupa „Wieluń Biega” – najpewniejsza, najliczniejsza, na którą zawsze możemy liczyć. Cieszy, że pojawiają się nowi przyjaciele – Szybkie Żółwie Opatów, KS Leniwiec Kępno, Złoczew Team, KB Florian Zajączki Drugie, Neon Team Warszawa, Falstart Rudniki. Mamy nadzieję, że zagościli u nas na stałe.

„VI Czastarską Piątkę” zorganizowało Towarzystwo Przyjaciół Czastar, przy ogromnym wsparciu Gminy Czastary, Gminnego Ośrodka Kultury w Czastarach, Gminnego Klubu Sportowego Czastary, Starostwa Powiatowego oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Czastarach. Członkowie w/w stowarzyszeń oraz pracownicy w/w instytucji włożyli mnóstwo pracy w przeprowadzenie zawodów oraz ich przygotowanie. Przeprowadzenie zawodów wspierali również uczniowie Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Września 1939 roku w Czastarach. Trasę biegu zabezpieczali policjanci Komendy Powiatowej Policji w Wieruszowie i druhowie OSP Czastary. Nad zdrowiem zawodników czuwali pracownicy ZOZ Domestica.

Dziękujemy bardzo serdecznie wszystkim za wsparcie i pracę przy organizacji zawodów!!!

Dziękujemy również mediom za bieżące informowanie czytelników i słuchaczy o naszym biegu!!!

Wyniki wszystkich kategorii można zobaczyć na stronie:

https://live.ultimasport.pl/790/index.php?site=results

- firmy, która profesjonalnie obsługiwała pomiar czasu na naszych zawodach już po raz czwarty,

oraz poniżej

Ostatnie podziękowania - jednak najważniejsze - kierujemy do zawodników. „Czastarska Piątka” jest dla Was, to Wy wspólnie z kibicami tworzycie jej wspaniałą atmosferę i bez Was by jej nie było!!!. Nam pozostaje przygotować ją za rok jeszcze lepiej!

DZIĘKUJEMY SERDECZNIE!!!

Towarzystwo Przyjaciół Czastar

 


5km Gmina K
5km Gmina M
5km K40
5km M40
5km OPEN K
5km OPEN M
5km OPEN
350m CH
350m DZ
550m CH
550m DZ
850m CH
850m DZ

Galeria zdjęć do pobrania 

Nazwa

Opis

Kategorie spraw urzędowych

1 stycznia 2002 r. weszła w życie ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. z 2015 r., poz. 2058 oraz z 2016 r. poz. 34, poz. 352 i poz. 996). Ustawa precyzuje konstytucyjny zapis art. 61 o prawie obywateli do informacji o działaniach władz publicznych. Ustawa nakazuje organom władzy udostępniać każdą informację o sprawach publicznych. Wyjątek stanowią informacje niejawne. Zgodnie z ustawą prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do niezwłocznego uzyskania takiej informacji, zawierającej aktualną wiedzę  o sprawach publicznych.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek przez Gminę Czastary
Wniosek o udostępnienie informacji publicznej
 

Wszystkie sprawy dotyczące:
Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach 

pokoje nr. 1, 2 i 4 tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470 gops_czastary@post.pl 

Informacji udzielają:
Anna Nielubiak – Kierownik Ośrodka 
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej 
Edyta Tomala - pracownik socjalny
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 
Dorota Chałupka - Pracownik socjalny
Małgorzata Piędzioch - Asystent rodziny

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc@czastary.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej

W trosce o stabilny rozwój naszej gminy, poprawę warunków życia naszych mieszkańców celem nadrzędnym są inwestycje w naszej gminie, które mają służyć przede wszystkim dobru mieszkańców. Realizowane inwestycje finansowane są ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, funduszy zewnętrznych oraz ze środków własnych Gminy. Ponadto stale staramy się pozyskiwać środki na nowe strategiczne inwestycje w naszej Gminie, o czym będę Państwa informował na bieżąco na naszej stronie internetowej. 

Gminne inwestycje 2017

Gminne inwestycje 2016

Bezpieczeństwo

Druki do pobrania

Licznik odwiedzin
8192296