Tradycja
i nowoczesność

Aktualności

Spotkanie z policjantem uczniów Szkoły Podstawowej w Parcicach

czwartek, 30 marca 2017 Oświata 

Spotkanie z policjantem uczniów Szkoły Podstawowej w Parcicach

W dniu dzisiejszym w Szkole Podstawowej w Parcicach odbyło się spotkanie z policjantem. Zostało ono podzielone na bloki: dla klas I-III, IV-VI.
czytaj dalej
Lokomotywa po wiedzę

piątek, 24 marca 2017 Kultura 

Lokomotywa po wiedzę

W ramach projektu uczestnicy wezmą udział w bezpłatnych warsztatach, które odbywać się będą na Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi, Politechnice Łódzkiej, w Łódzkim domu Kultury oraz w Gminnym Ośrodku Kultury w Czastarach.
czytaj dalej
Strona w trakcie rozbudowy.

czwartek, 23 marca 2017 Główna 

Strona w trakcie rozbudowy. Strona w trakcie rozbudowy.

!!! Strona w trakcie rozbudowy. Przepraszamy za utrudnienia !!!

czytaj dalej
Nowa tablica interaktywna w Szkole Podstawowej w Parcicach

czwartek, 23 marca 2017 Oświata 

Nowa tablica interaktywna w Szkole Podstawowej w Parcicach

Dzięki wsparciu i pomocy finansowej Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Parcicach możemy cały czas dokonalić naszą szkołę i uatrakcyjniać proces nauczania uczniów.

czytaj dalej
Najnowszy numer ` Wieści Gminne i inne`

piątek, 03 marca 2017 Informacje 

Najnowszy numer " Wieści Gminne i inne"

Najnowszy numer " Wieści Gminne i inne" już dostępny. Najnowszy numer naszej lokalnej gazety podsumowujący wydarzenia ubiegłego roku jest już dostępny. 
czytaj dalej
Nowe oblicze Szkoły Podstawowej w Parcicach

wtorek, 28 lutego 2017 Informacje 

Nowe oblicze Szkoły Podstawowej w Parcicach

Szkoła Podstawowa w Parcicach to jedna z placówek oświatowych gminy Czastary, która w ciągu ostatnich 4 lat można rzec „wypiękniała, odmłodniała”. Nowy wygląd budynku szkoły oraz jej nowoczesne wyposażenie cieszą dziś już nie tylko uczniów
czytaj dalej

Kategorie spraw urzędowych

Wszystkie sprawy dotyczące:

Świadczeń pomocy społecznej, Pomocy żywnościowej, Przeciwdziałania przemocy, Świadczeń rodzinnych, Funduszu alimentacyjnego, Świadczeń rodzicielskich, Świadczeń wychowawczych, Karty Dużej Rodziny, Stypendium szkolnego, Dodatków mieszkaniowych, Dodatków energetycznych, Wspierania rodziny, Świadczeń opieki zdrowotnej, Działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

możecie Państwo załatwić w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Czastarach

pokoje nr. 1, 2 i 4
tel: 62 7843112 w 23, 25 i 26 oraz tel/fax: 62 7846470
gops_czastary@post.pl

Informacji udzielają: 

Ewa Wieczorek - Kierownik Ośrodka
Teresa Żurek - specjalista pracy socjalnej
Małgorzata Bednarek - specjalista pracy socjalnej
Anna Nielubiak - specjalista pracy socjalnej
Agnieszka Juszczak - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego
Emilia Rebelka - asystent rodziny
 

Szczegółowy opis prowadzonych zadań

 

 

 

 

Sprawy z zakresu:
Urzędu Stanu Cywilnego
Ewidencji Ludności
Dowodów Osobistych
Rejestru Wyborców

prowadzi Barbara Łuźniak – Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego

Dane adresowe:
Urząd Stanu Cywilnego
ul. Wolności 29
98-410 Czastary

Dane kontaktowe:
tel.: 62 78 431 11 w. 21 
e-mail: usc-czastary@o2.pl
parter Urzędu Gminy – pok. nr 5

Czynne w godzinach pracy Urzędu Gminy w Czastarach

Opis prowadzonych zadań

INFORMACJE KONTAKTOWE:

W razie pytań zapraszamy do Urzędu Gminy Czastary, ul. Wolności 29 w godzinach pracy tj. poniedziałek - środa 7.00 – 15.00, czwartek 9.00 - 17.00, piątek; 7.00 – 15.00, piętro I pok.11. Niezbędne informacje można również uzyskać pod numerem telefonu (62) 784 31 11 lub pod adresem e - mail: ug@czastary.pl.

DRUKI DO POBRANIA W FORMACIE .PDF

CEIDG-1 wniosek o wpis do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej
Wniosek o wydanie zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do spożycia poza miejscem
 

Wszystkie sprawy dotyczące podatków lokalnych:

podatku rolnego
podatku leśnego
podatku od nieruchomości 
podatku od środków transportowych

ulgi w spłacie zobowiązań
opłata skarbowa

możecie Państwo załatwić w Urzędzie Gminy w Czastarach

pok nr 19 tel 62/78431 w 16
podatki.czasatry@wp.pl


informacji udzielają:

Aleksandra Ostrycharz – inspektor ds. Wymiaru podatków i opląt
Anna Trafarska – inspektor ds. Księgowości podatkowej